ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

229 หมู่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หมายเลขโทรศัพท์ 044-666279 อาคารสำนักงาน 044-666267 กลุ่มการพัฒนาและสวัสดิการสังคม

Website : www.banburitam.dop.go.th

E – mail : [email protected]

Facebook : ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุ บ้านบุรีรัมย์