คลังภาพกิจกรรม

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  29 ธ.ค. 2564 15

  วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 12/2564) ณ ห้องอำเภอเมือง อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง

  อ่านต่อ
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  7 ธ.ค. 2564 26

  วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

  3 ธ.ค. 2564 27

  วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอา

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  25 พ.ย. 2564 33

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564) ณ ห้องอำเภอเมือง อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำ

  อ่านต่อ
 • ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ

  29 ต.ค. 2564 45

  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกับข้าราชการ เข้าร่วม ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ ผ่านระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ใช้สกู๊ตเตอร์ 4 ล้อ พับได้

  18 ต.ค. 2564 46

  วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ใช้งานสกูตเตอร์ 4 ล้อ พับได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ

  อ่านต่อ
 • ธรรมะสวัสดี

  14 ก.ย. 2564 55

  วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าในศูนย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ในทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ประชุมเพื่อหารือ การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐตามประเด็นสำคัญ (Pain Point)

  2 ก.ย. 2564 59

  วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐตามประเด็นสำคัญ (Pain Point) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม 5 ส.

  1 ก.ย. 2564 53

  วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมกันจัดห้องศูนย์เรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน

  อ่านต่อ
 • มอบเงินสงเคราะห์

  1 ก.ย. 2564 54

  วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประ

  อ่านต่อ