คลังภาพกิจกรรม

 • คุณช้างจับมือ

  14 ก.ค. 2566 438

  ศพส.บ้านบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “สุขสนุก” กายภาพบริหารข้อมือ-นิ้วมือ (คุณช้างจับมือ) โดยใช้นิ้วมือสอดเข้ากับตัวคุณช้างแล้วกำมือสลับแบมือเพื่อลดการบาดเจ็บจากอาการมือจิกเกร็งและกายบริหารนิ้วมือ และยังก่อให้เกิดความความสุขเกิดอารมณ์เป็นสุข สามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลได้

  อ่านต่อ
 • พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

  15 ก.พ. 2565 2,219

  วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศพส.บุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการ ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธิเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • อธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์

  15 ก.พ. 2565 1,717

  วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุจริตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  27 ม.ค. 2565 1,679

  ศพส.บุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ มอบหมายนางอัมพร ฤชาอุดม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1/2565) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ธรรมะสวัสดี

  25 ม.ค. 2565 1,514

  วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ศพส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมธรรมะสวัสดี ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ในทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  29 ธ.ค. 2564 1,477

  วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 12/2564) ณ ห้องอำเภอเมือง อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง

  อ่านต่อ
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  7 ธ.ค. 2564 1,440

  วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

  3 ธ.ค. 2564 1,558

  วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอา

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  25 พ.ย. 2564 1,526

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564) ณ ห้องอำเภอเมือง อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำ

  อ่านต่อ
 • ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ

  29 ต.ค. 2564 1,526

  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกับข้าราชการ เข้าร่วม ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ ผ่านระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ