คลังภาพกิจกรรม

 • ธรรมะสวัสดี

  14 ก.ย. 2564 2

  วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าในศูนย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ในทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ประชุมเพื่อหารือ การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐตามประเด็นสำคัญ (Pain Point)

  2 ก.ย. 2564 11

  วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐตามประเด็นสำคัญ (Pain Point) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม 5 ส.

  1 ก.ย. 2564 10

  วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมกันจัดห้องศูนย์เรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน

  อ่านต่อ
 • มอบเงินสงเคราะห์

  1 ก.ย. 2564 10

  วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประ

  อ่านต่อ
 • ธรรมะสวัสดี

  31 ส.ค. 2564 9

  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าในศูนย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ในทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • แปลงผักตามรอยพ่อหลวง

  23 ส.ค. 2564 19

  วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับบริการเก็บผลผลิตเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุใน ศพส. และแบ่งปันผลผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ ตามหลักปรัชญาเศรษ

  อ่านต่อ
 • ธรรมะสวัสดี

  23 ส.ค. 2564 18

  วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าในศูนย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ในทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • แปลงผักตามรอยพ่อหลวง

  20 ส.ค. 2564 15

  วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับบริการ เก็บผลผลิตเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุใน ศพส. และแบ่งปันผลผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ ตามหลักปรัชญาเศรษ

  อ่านต่อ
 • ประชุมถอดบทเรียน โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์

  19 ส.ค. 2564 16

  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียน โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม 5 ส.

  18 ส.ค. 2564 14

  วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯ เก็บกวาดทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเ

  อ่านต่อ