คลังภาพกิจกรรม

 • พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

  15 ก.พ. 2565 1,511

  วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศพส.บุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการ ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธิเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • อธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์

  15 ก.พ. 2565 1,178

  วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุจริตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  27 ม.ค. 2565 1,209

  ศพส.บุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ มอบหมายนางอัมพร ฤชาอุดม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1/2565) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ธรรมะสวัสดี

  25 ม.ค. 2565 1,063

  วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ศพส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมธรรมะสวัสดี ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ในทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  29 ธ.ค. 2564 1,087

  วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 12/2564) ณ ห้องอำเภอเมือง อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง

  อ่านต่อ
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  7 ธ.ค. 2564 1,073

  วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

  3 ธ.ค. 2564 1,142

  วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอา

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัด

  25 พ.ย. 2564 1,128

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564) ณ ห้องอำเภอเมือง อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำ

  อ่านต่อ
 • ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ

  29 ต.ค. 2564 1,100

  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกับข้าราชการ เข้าร่วม ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ ผ่านระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์

  อ่านต่อ
 • ใช้สกู๊ตเตอร์ 4 ล้อ พับได้

  18 ต.ค. 2564 1,107

  วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ใช้งานสกูตเตอร์ 4 ล้อ พับได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ

  อ่านต่อ