ใช้สกู๊ตเตอร์ 4 ล้อ พับได้

ใช้สกู๊ตเตอร์ 4 ล้อ พับได้
18 ต.ค. 2564 27

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ใช้งานสกูตเตอร์ 4 ล้อ พับได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ