ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ

ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ
29 ต.ค. 2564 22

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกับข้าราชการ เข้าร่วม ประชุม เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ ผ่านระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์