ประชุมคณะกรมการจังหวัด

ประชุมคณะกรมการจังหวัด
25 พ.ย. 2564 3

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564) ณ ห้องอำเภอเมือง อาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน