ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
7 ธ.ค. 2564 27

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านบุรีรัมย์