พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
15 ก.พ. 2565 2,278

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศพส.บุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการ ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธิเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์