อธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์

อธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์
15 ก.พ. 2565 1,858

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุจริตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์