เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับโลก International Federation on Ageing ครั้งที่ 11 (IFA 11th Global Conference on Ageing)

เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับโลก International Federation on Ageing ครั้งที่ 11 (IFA 11<sup>th</sup> Global Conference on Ageing)