เพลงชุด หอมดอกลำดวน (เนื้อเพลง, MP3)

เพลงชุด หอมดอกลำดวน (เนื้อเพลง, MP3)

 

         เพลงชุดหอมดอกลำดวน ประกอบด้วย

                 1. ปก CD และเนื้อเพลง

                 2. เพลง แด่ดอกลำดวน

                 3. เพลง มาร์ชคลังปัญญา กทม.

                 4. เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา

                 5. เพลง ดอกลำดวนสัมพันธ์

                 6. เพลง คลังปัญญา กทม.