เพลง แด่ดอกลำดวน

เพลง แด่ดอกลำดวน

 

             เพลง แด่ดอกลำดวน   #จังหวะแทงโก้

                   ขับร้อง :   รัฐ สอนระเบียบ
                   คำร้อง/ทำนอง :   ประสพ อักษรณรงค์