รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
7 ม.ค. 2564 2,947
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ 229 หมู่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-1825601