ผอ.พบปะผู้สูงอายุ

ผอ.พบปะผู้สูงอายุ
19 เม.ย. 2567 56

   นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ พบปะผู้สูงอายุ ตรวจความเรียบร้อยของเรือนนอนทั้ง 4 เรือนนอน และให้กำลังใจผู้สูงอายุในสถาบัน

คลังภาพ