ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

 - จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด ปี 59

 - 5 อันดับ จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ปี 59