ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

 

             ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

                        1. วีดีทัศน์ฉบับย่อ 6 นาที

 

                     2.วีดีทัศน์ฉบับเต็ม 16 นาที