ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบปั๊มน้ำชับเมอร์ทน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
27 ก.ย. 2566 743