สถานการณ์ COVID-19

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
18 มี.ค. 2563 1,924

เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ศพส.ลำปางจึงขอความร่วมมือท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน