ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารสด อาหารแห้ง และแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดู ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
4 ธ.ค. 2566 405

เอกสารที่เกี่ยวข้อง