ภาพยนต์สั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาทีได้อย่างไร"

ภาพยนต์สั้นเรื่อง

ภาพยนต์สั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาทีได้อย่างไร"

         ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน ๒ นาที ได้อย่างไร" เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช