เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา

เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา

 

             เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา   #จังหวะบีกิน

                   ขับร้อง :   รัฐ สอนระเบียบ
                                 สุนี บัณฑิตวัฒนาวงศ์
                                 พิชญวดี อักษรณรงค์
                                 บุปผา เชิงกาญจน์
                   คำร้อง :   ประสพ อักษรณรงค์
                   ทำนอง :   ลาวจ้อย