ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
27 ก.พ. 2566 1,347