ประชุมเพื่อหารือ การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐตามประเด็นสำคัญ (Pain Point)

ประชุมเพื่อหารือ การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐตามประเด็นสำคัญ (Pain Point)
2 ก.ย. 2564 11

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ การจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐตามประเด็นสำคัญ (Pain Point) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์