คุณช้างจับมือ

คุณช้างจับมือ
14 ก.ค. 2566 601

  ศพส.บ้านบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม สุขสนุก กายภาพบริหารข้อมือ-นิ้วมือ (คุณช้างจับมือ) โดยใช้นิ้วมือสอดเข้ากับตัวคุณช้างแล้วกำมือสลับแบมือเพื่อลดการบาดเจ็บจากอาการมือจิกเกร็งและกายบริหารนิ้วมือ และยังก่อให้เกิดความความสุขเกิดอารมณ์เป็นสุข สามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลได้