ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
11 ก.ย. 2566 1,061

เอกสารที่เกี่ยวข้อง