รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
24 ก.พ. 2565 2,276

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 4 มีนาคม 2565 โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วยพิเศษ (EMS)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง