รูปแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน (Bugrasang Day care center) ระยะทดลองในพื้นที่ตำบลบุกระสัง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
21 ก.ย. 2566 922